Isı Pay Ölçer.. Adaletli Enerji Gideri Dağılımı

Isı Pay Ölçer

Enerji kullanımında doğru enerji tüketimini hesap ederek, ısı gideri paylaşımı konusunda sizlere mükemmel bir çözüm sunan ısı pay ölçer cihazları, aile bütçenize olumlu yönde katkı sağladığı gibi aynı zamanda ısı kaynaklarınızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır.Isı pay ölçer sistemlerin merkezi ısıtma kaynağı bulunan ev, işyeri gibi mekanlarda tasarruf sağlamakta ve ısınma gideri faturalamada adaletli bir gider dağılımına katkıda bulunmaktadır.Isı pay ölçer cihazları ile dilediğiniz kadar ısınabilir ve tüketmediğiniz ısı enerjisine bütçe ayırmayarak paranızın israf olmasına engel olabilirsiniz. ısı pay ölçer ısı sayacı ısı pay ölçüm cihazları, ısı pay ölçer montaj, ısı pay ölçer satış, ısı pay ölçer kanunu, ısı pay ölçer firmaları, ısı pay ölçer fiyatları ile ilgili tüm bilgiler bu sitede.. ısı pay ölçer ile ısındığın kadar öde!

Isı Pay Ölçer

Binanızda ısı pay ölçer bulunmasını istiyor ve faturalarınızı artık tükettiğiniz enerji miktarına paralel olarak ödemek amacında iseniz bazı önemli kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Kalörifer sayaçları hiç bir şekilde gelişigüzel bir şekilde monte edilmemelidir. Isı pay ölçer sistemlerini merkezi ısıtma sistemine dahil etmek uzmanlık gerektiren bi konudur. Eğer her dairenin enerji tüketim miktarı doğru olarak hesap edilmek istenirse, ısıtma sisteminde bulunan ve dairelerin kalorifer peteklerinde bulunan her türlü buharlaşma prensipli ısı ölçer, tek sensörlü ısı ölçer ve iki sensörlü ısı ölçerler birbirine uyumlu olacak şekilde planlanmalıdır. Başka bir tabir ile daire başına hatasız bir ısınma maliyeti ölçümü yapılabilmesi için radyatör üzerinde bulunan her ısı ölçer aynı çalışma prensibine sahip olmalıdır.. Her kalorifer peteği için 1 adet ısı pay ölçer gerekmektedir..

Isı Pay Ölçer Uyarılar

ısı pay ölçer uyarılar

Binanızda ısı pay ölçer bulunmasını istiyor ve faturalarınızı artık tükettiğiniz enerji miktarına paralel olarak ödemek amacında iseniz bazı önemli kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Kalörifer sayaçları hiç bir şekilde gelişigüzel bir şekilde monte edilmemelidir. Isı pay ölçer sistemlerini merkezi ısıtma sistemine dahil etmek uzmanlık gerektiren bi konudur. Eğer her dairenin enerji tüketim miktarı doğru olarak hesap edilmek istenirse, ısıtma sisteminde bulunan ve dairelerin kalorifer peteklerinde bulunan her türlü buharlaşma prensipli ısı ölçer, tek sensörlü ısı ölçer ve iki sensörlü ısı ölçerler birbirine uyumlu olacak şekilde planlanmalıdır. Başka bir tabir ile daire başına hatasız bir ısınma maliyeti ölçümü yapılabilmesi için radyatör üzerinde bulunan her ısı ölçer aynı çalışma prensibine sahip olmalıdır.. Her kalorifer peteği için 1 adet ısı pay ölçer gerekmektedir.. Eğer binanız merkezi ısıtma sistemine dayalı bir sisteme sahip ise ortak bir ısı kaynağından gelen ısı enerjisinin dairelere tahsisi sırasındaki adaletsiz uygulamaya alternatif bir çözüm olarak adaletli bir maliyet paylaşımının sağlanması mümkündür. Bir çok avrupa ve dünya ülkesinde enerji maliyetlerinin paylaşımı; Buharlaşma ısı maliyetli ayırıcıları, elektronik sıcaklık ölçüm ayırıcıları, elektronik ısı sayaçları kullanılarak yapılmaktadır. Merkezi ısınma sistemlerine sahip binalarda yaşayanların (kiracılar, ev sahipleri) ısı ölçer cihazları kullanmaları yasal bir zorunluluktur.

Isı Pay Ölçer Zorunlu Mu?

Merkezi ısıtma sistemi bulunan binalar için ısı pay ölçer kullanımı zarudidir. Apartman yönetimi toplantılarından çıkacak sonucun hiç bir önemi yoktur. Bireysel olarak ısı pay ölçer kullanmaya itiraz hakkınız bulunmasına rağmen kanun koyucu gereken düzenlemeyi; Avrupa birliği uyum yasaları uyarınca 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun Geçici Madde 6 ve 7. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi gereğince 02 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirmiş ve merkezi ısıtma sistemi bulunmayan binaların tümü 02 mayıs 2012 tarihine kadar Enerji Verimliliği Kanunu’nun maddeleri yerine getirilmiş olmalıdır. Isı pay ölçer sistemini binalara entegre eden firmaları bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ısı pay ölçer firmaları olması gerekmektedir. Isı pay ölçer firmaları bakanlık tarafından denetlenmektedir.

Isı Pay Ölçer Nedir ?

Isı Pay Ölçer Nedir?

Isı pay ölçer, termal olarak ısı kaynağından gelen enerjiyi sağlayan vana üzerinden, ısı akışkanının akış ve sıcaklığını dahili sistem üzerinden, ısı girişi  ve çıkışını ölçerek evinizde veya işyerinizdeki ısınmak için ödediğiniz maliyeti etkin olarak ödenmesi gereken gerçek değeri ortaya koymaktadır. Isı pay ölçer sayesinde metre kare hesabına göre değil, sizin hesabınıza tükettiğiniz gerçek enerji miktarına göre fatura ödemenizi sağlar.Isı pay ölçer, enerji tasaruf cihazı merkezi ısıtma sistemi bulunan binalar ve işyerleri için dizayn edilmiş lokal ısı ölçümü yapabilen ve sayaç özelliği olan teknolojik bir cihazdır. Merkezi ısıtma sistemi dahilinde bulunan her tip kalorifer petek tipleri için (aliminyum, döküm) ısı pay ölçer kullanılabilmektedir. Çalışma prensiplerine göre ısı pay ölçerler; Sistem sıcak su girişinde bir türbin tibi debimetre (Sıvı akış hızı ölçer) veya ultrasonik olarak ölçüm yapabildikleri gibi sıcaklık ölçmeye yarayan krom, altın ve demir termokupl sensörler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Radyatör petekleri üzerinden radyotörün ısı seviyesini ölçer. Evinizde ve işyerinizde ısınma giderini enerji kullanımı seviyesine göre değerlendirir. Lcd ekran sayesinde tüketim süre ve sıcaklık değeri olarak takip edilebilir. Isınma istatistikleri aylık, yıllık ve günlük olarak raporlanabilir. Isı pay ölçer raporlama birimi ile yıllara ait ısı kullanımı kıyaslanabilir. Enerji tüketiminde bilinçli kullanımda tasarruf sağlar.10 yıl sorunsuz kullanım ömrü vardır.

Isı pay ölçer firmaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su sistemlerinde ısınma ve Sıhhi Sıcak Su Gİderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre Ölçüm Şirketi ve Bölgesel Isı Dağıtım ve Satış Şirketi olarak bir yetki sertifikası ile donatılmaktadır. Bu bakımdan merkezi binalarda bulunan merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısı pay ölçer değişiklikleri yetkili firmalarca yapılabilmektedir. Genellikle ısı pay ölçer sisteminde bulunan paymetre cihazları ISO 9001 Kalite Standartlarına Üretildiği için her ısı pay ölçer 2 yıl süre ile ısı pay ölçer firması garantisi altında bulunmaktadır. Yetkili ısı pay ölçer firmaları merkezi binalarda gerekli değişiklikleri uygularken, Isı pay ölçerler, termostatik vana, sıcak su sayaçları ve kalorimetreleri sisteme monte ederek daha sonrasında gider paylaşımı için binada bulunan cihazları manuel veya uzak mesafeli olarak GPRS (General Packet Radio Service) radyo sinyali verileri ile analiz edilerek bina yönetimine daire başına Isı Giderleri Paylaşım Formu düzenlemektedir.

I sı gideri paylaştırma yetkili ölçüm firmaları 5676 sayılı yeni yönetmelik kapsamında ısı pay ölçer satışı, ısı pay ölçer montajı ve gider paylaşım hizmeti (sayaç okuma, faturalama) sunmaktır.

Isı Pay Ölçer Firmaları Yetki Belgesi

Pay Ölçer, Isı Pay Ölçer ve Deprem Yönetmeliği

Yeni yapılandırılan binalarda normal şartlarda hepsinde pay ölçer sistemler mevcut durumda. Özellikle 2007 yılından itibaren inşa edilen binalar için pay ölçer hazır sistem olarak binalarda kurulu.. Pay ölçer sisteminin yeni binalarda kurulu olmasının tek sebebi mayıs 2012 tarihi itibari ile yasal bir zorunluluk bulunmasıdır. 2007 yılından itibaren yapı ruhsatlarında yasal bir kriter olarak merkezi sistem binalar için pay ölçer zorunludur. Türkiye genelinde 2007 yılı öncesinde yapılandırılan merkezi sistem binalar için pay ölçer sisteminin zorunlu hale getirilmesi aslından mantıksız! Çünkü bir çok bina deprem yönetmeliğine uygun durumda bile değil gibi görünüyor.. 20 yada 40 yıl öncesinde yapılan bir bina için pay ölçer, ısı pay ölçer taktırmak boşa harcanan milli servet! Çünkü bir çok bina yıkılıp tekrar deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılmak zorunda. Deprem yönetmeliklerine reel olarak karşılayamayan merkezi sistem binalar için pay ölçer tartışmaları yerine deprem konusu ele alınarak hareket edilmelidir. 2007 öncesi yapılan tüm binalar için pay ölçer taktırma yasal zorunluluğu zamana bırakılarak rafa kaldırılmalıdır. Bu koşullar altında pay ölçer yasası tekrar gözden geçirilmesi gereken bir konudur.