Isı Pay Ölçer.. Adaletli Enerji Gideri Dağılımı

Isı Gider Paylaşım Sistemleri

Isı Gideri Paylaşım Sistemleri

Isı gideri paylaşım sistemleri yeni enerji verimliliği yasası kapsamında merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kullanılması zorunlu olan ısı gideri paylaştırılmasına yönelik bir sistemdir. Isı gideri paylaşım sistemi; ısı pay ölçer, ısı sayacı (kalorimetre), su sayacı, termostatik vana, M-Bus sistemleri, frekans kontrol sistemleri, ısı istasyonları gibi cihazlardan oluşmaktadır.

Merkezi ısıtma sistemli binalarda yasa ve yönetmelikler nezdinde tesisatlarda gerekli dönüşüm yapılarak; ısı, sıcak su veya soğuk su binada bulunan birimlere bağımsız olarak tüketim oranlarına paralel olarak maliyet dağılımı yapılmaktadır.

Merkezi bir binada gereken dönüşüm yapılmadan önce bina tesisat sistemine uygun ekipman ve elektronik cihazların belirlenebilmesi ve ısı pay ölçer maliyetlerinin ortaya çıkarılabilmesi için ısı pay ölçer firması tarafından ön analiz çalışması yapılır.

Isı gider paylaşım sistemi değişimi sonrasında bina sayaçlarından alınan birim ısı tüketim verileri ısı pay ölçer firması tarafından kontrol edilerek tüketim verilerine göre faturalandırılarak paylaştırılmaktadır (ısı gideri bildirimi). Isı pay ölçer firması tarafından hesaplanan tüm veriler ısı gideri paylaşım sistemi içerisindeki tüm tüketim verileri kayıt altına alınmaktadır.

Isı Pay Ölçer Sistemine Geçiş İçin Keşif

Hali hazırda bulunan bina ısı ve su tesisatı sistemi için yapılan bir ön değerlendirmedir. Sıcak su, soğuk su ve ısıtma tesisat ve ekipmanları kontrol edilerek; kazan, boyler, ısı pompalaları, radyatör (kalorifer petekleri), fan ve tüm tesisat incelenerek projelendirilir.

Merkezi ısıtma sistemli binanızda boyler sistemi var ise ısınma ve sıcak su tüketimini birbirinden ayırmak için kalorimetre kullanılmaktadır. Isı gideri paylaşım sistemi için ideal ölçüm cihazları ve sayaçların seçiminde binanızın mimari yapısı, taşıyıcı kolonların yeri ve bağımsız birimlerde bulunan ısıtma sistemlerinin durumu ısı pay ölçer sistemine geçişte önemli rol oynamaktadır..
Faturalama

Isı gideri paylaşım sistemi asıl olarak iktisadi enerji kullanımını hedeflemektedir. Pay ölçer sistemi ile binada bulunan bağımsız bölümlerin enerji kaynaklarını kullanım oranına göre adaletli bir şekilde gider dağılımını gerçekleştirmektedir. Tüketim verilerini direkt olarak esas alan ısı gideri paylaşım sistemleri bina içinde ısıtma, soğutma, sıcak ve soğuk su tüketim verilerini ayrı ayrı hesaplayarak birimlere aylık olarak fatura etmektedir.

ısı pay ölçer ısı gideri dağılım faturası