Isı Pay Ölçer.. Adaletli Enerji Gideri Dağılımı

Isı Pay Ölçer Faturalama

Isı pay ölçerler, ısı pay ölçer firması teknik personelleri tarafından sayaç okuma yöntemi ile enerji verilerinizi kayıt altına almaktadır. Sayaç okuma sistemleri manuel okuma olabildiği gibi radyo sinyalleri veya wireless sistemler ile gerçekleştirilebilmektedir.Bina enerji alt yapı türüne göre ısı pay ölçer sayaç okuma sistemi teçhizata dahil edilmektedir.

Asıl olan bina içinde bulunan birim dairelerin enerji gideri dağılımını faturalama programı ile adaletli bir şekilde paylaştırmaktır. Bina içinde bulunan her birimin tüketim verileri hesaplanarak ısıtma gideri ve sıcak su kullanım bedeli olarak ayrı ayrı belirtilmek sureti ile fatura edilerek belgelendirilmektedir.Bina içinde ısı pay dağılımı yapılırken diğer bakım ve onarım giderleride hesaplanabilmektedir.Isı pay ölçer sistemler radyo frekanslı veya wireless veri gönderdiğinden bu veriler bilgisayarda depolanarak istendiği takdirde bina yönetimine istatistiki raporlar düzenlenebilmektedir. Bu şekilde geçmiş giderlerin hesap dökümlerine her zaman ulaşılabilmektedir. Enerji gideri dağılımını sağlayan ısı pay ölçer cihazlar ana merkezdeki bilgisayar yazılımına verileri göndererek verilerin değerlendirilip paylaştırmasını sağlamaktadır.